Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Archeologii UMK

Szosa Bydgoska 44/48; 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 611 39 70; +48 (56) 611 39 72;
fax.: +48 (56) 611 39 71

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

prof. dr hab. Anna Drążkowska

prof. dr hab. Anna Drążkowska

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Kultura funeralna czasów nowożytnych, interdyscyplinarne badania krypt grobowych
 • Historia ubioru i tkanin, analiza zmiany formy i sposobów wykrawania, modelowania i wykańczania odzieży, obuwia i nakryć głowy. Studia kostiumologiczne nad odzieżą dziecięcą, dorosłych i strojami liturgicznymi
 • Interdyscyplinarne badania kostiumologiczne oparte na analizie zachowanej we fragmentach odzieży pozyskiwanej w trakcie badań archeologicznych, prowadzonych w kryptach grobowych
 • konserwacja i rekonstruowanie odzieży pozyskiwanej z badań archeologicznych
 • kultura materialna późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2000 Projekt Archeo 1 przyznany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2001-2002 Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku; grant promotorski KBN Zrealizowany przeze mnie projekt otrzymał ocenę znakomitą za merytoryczne efekty pracy
 • 2004-2007 Odzież grobowa w Polsce w XVII I XVIII wieku
 • 2008-2011 Przemiany w modzie obuwniczej i postęp w rzemiośle szewskim w okresie nowożytnym
 • 2008-2011 praca z zespołem  nad projektem: Konserwacja  zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach
 • 2010-2012  Projekt badawczy: „Trwałość i zmienność form ozdób i nakryć głowy (X-XVIII wiek). Analiza technologiczna i stylistyczna”.     
 • 2010-2015  Projekt badawczy: Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej.

GRANTY

GRANT PROMOTORSKI

 • 2001    Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, grant promotorski (nr 5 HO1H 02520) sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Zrealizowany przeze mnie projekt otrzymał ocenę „znakomitą za merytoryczne efekty pracy”.

GRANT MIĘDZYNARODOWY

 • 2011-2015 Jestem kierownikiem grantu międzynarodowego. Projekt badawczy: Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej. Projekt jest finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

STYPENDIUM

 • 2012-2013  Stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na napisanie monografii    „Historia bielizny na ziemiach polskich”

BADANIA  w kryptach grobowych i wydobywanie tkanin w kościołach: św. Mikołaja w Brzozie, św. Mikołaja w Gniewie, Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, w kościele farnym w Końskowoli (m. in. wydobycie szczątków Zofii Lubomirskiej), w archikatedrze w Przemyślu (eksploracja zalanej krypty ze szczątkami biskupa Antoniego Gołaszewskiego, eksploracja krypty pod kaplica Fredrów), w archikatedrze w Warszawie eksploracja krypt.

NAJWAŻNIEJSZE  PRACE KONSERWATORSKIE

 •  KONSERWACJA TKANIN

  • 1994 Praca w zespole zabezpieczającym  szaty liturgiczne i świeckie   pochodzące z XVIII wieku, wydobyte z krypt grobowych w kościele w Lubiniu.
  • 1994-2000 Praca w zespole nad konserwacją szat jedwabnych pochodzących z XVII i XVIII wieku, wydobytych w kościele WNMP w Toruniu.
  • 1999 Praca w zespole nad konserwacją szat, w których została pochowana Anna Wazówna.
  • 1999 konserwacja reliktów tkanin jedwabnych wydobytych z krypt grobowych kościoła św. Katarzyny w Warszawie.
  • 2000 konserwacja zespół XVIII-wiecznych tkanin jedwabnych odnalezionych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w kościele św. Jana w Gdańsku.
  • 2001 konserwacja zespół XVIII-wiecznej dziecięcej odzieży grobowej wydobytej z krypt kościoła NMP w Kostrzynie nad Odrą.
  • 2000 konserwacja tkaniny pochodzące z XII-XIV wieku, wydobyte w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na terenie Starego Miasta w Szczecinie.
  • 2001-2002 Praca w zespole nad konserwacją XVII- i XVIII-wiecznej odzieży  grobowej i liturgicznej wydobytej z krypt archikatedry w Lublinie.
  • 2004-2006 Praca w zespole nad konserwacją XVIII-wiecznej odzieży wydobytej z kościoła św. Mikołaja w Brzozie (gm. Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie).
  • 2006-2008 konserwacja tkanin wydobytych z kościoła. p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubnie na Ukrainie.
  • 2008 konserwacja zespołu XVIII-wiecznych tkanin jedwabnych wydobytych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w Stargardzie Szczecińskim.
  • 2010-2012  konserwacja i rekonstrukcja szat grobowych pozyskanych z badań archeologicznych prowadzonych w kościołach: św. Mikołaja w Gniewie, św. Mikołaja w Łabiszynie, WNMP w Kraśniku, św. Jana w Gdańsku, Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli, w Archikatedrze w Przemyślu i Warszawie
  • 2012-2013 konserwacja szat liturgicznych biskupów przemyskich, wydobytych podczas badań archeologicznych
 •  KONSERWACJA PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZA ARCHEOLOGIA CZASÓW NAJNOWSZYCH

  • 1995-2000 Prace w zespole, który poddał konserwacji około 10 tysięcy obiektów wydobytych z mogił w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
  • 1998–1999 Praca w zespole, który poddał konserwacji przedmioty wydobyte na terenie byłego obozu zagłady Żydów w Bełżcu
  • 2001-2003 Praca w zespole, który poddał konserwacji przedmioty wydobyte w Sobiborze i w Bornym Sulinowie oraz z mogił pomordowanych Polaków w Bykowni pod Kijowem
  • 2008 Konserwacja wojskowego koca i drobnych elementów metalowych wydobytych w Katyniu ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
  • 2010 Konserwacja czapek policyjnych z Miednoje ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • KONSERWACJA ZESPOŁÓW ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW SKÓRZANYCH

  • 1999-2002 konserwacja zabytków skórzanych pochodzących z XIV-XV wieku, odnalezionych w trakcie prac archeologicznych w Bydgoszczy, Żninie i Inowrocławiu.
  • 1998 konserwacja zabytków skórzanych pochodzących z XVI-XV wieku, wydobytych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na terenie Starego Miasta w Chojnicach.
  • 2005 konserwacja XIV-XV-wiecznych zabytków skórzanych wydobytych w trakcie prac prowadzonych na terenie Starego Miasta w Toruniu
  • 2007-2008 konserwacja i analiza  XIV- i XV-wieczne obuwia z Gdańska
  • 2009 Konserwacja zabytków skórzanych wydobytych na Starym Mieście w Bydgoszczy (rekonstrukcja średniowiecznego obuwia)

WYKAZ NAGRÓD

 • 1995 I Nagroda za najlepszą pracę magisterską o tematyce Torunia w III Konkursie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Torunia.
 • 1996 Nagroda Rektora.
 • 2002 Medal z okazji 70-lecia Muzeum w Chojnicach - za wieloletnią współpracę z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach za opiekę i pomoc konserwatorską.
 • 2003 Nagroda Unii Europejskiej ?Europa Nostra 2002? za konserwację zespołu szat grobowych z Lublina. Nagrodę przyznano w kategorii ?Ochrona dziedzictwa kulturowego? .
 • 2004 Nagroda Specjalna Ministra Kultury przyznana przez Waldemara Dąbrowskiego. Nagroda jest ?uhonorowaniem działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza za wybitne zasługi w dziedzinie zabezpieczania obiektów archeologicznych,  oraz za działalność naukowo-dydaktyczną? .
 • 2008 Nagroda Dziennikarzy w konkursie na najlepsza książkę akademicką na targach książki - "Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII".
 • 2009 Nagroda Rektora II stopnia
 • 2010 Medal "Pro Memoria" - za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu?
 • 2011 Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski za działalność na rzecz ochrony zabytków
 • 2011 Złota odznaka za opiekę nad zabytkami przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2012  Indywidualna Nagroda II stopnia przyznana przez  Rektora UMK
 • 2012 Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów przyznana za książkę "Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku”
 • 2013 Indywidualna Nagroda Rektora UMK w Toruniu II stopnia
 • 2013 Wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu

WYSTAWY

 • Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy, w Muzeum w Koszalinie, w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Katowicach, na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w gmachu Sejmu w Warszawie, Muzeum Katyńskie w Warszawie (przedmioty wydobyte z mogił polskich oficerów pomordowanych w Katyniu i Charkowie)
 • Klasztor benedyktynów w Lubiniu (odzież wydobyta z krypt)
 • Przygotowanie eksponatów ( odzieży grobowej) na stałą ekspozycję muzealną w kryptach Archikatedry Lubelskiej (Nagroda Europa Nostra 2002)
 • przygotowanie scenariusza wystawy „Protestancki obrządek pogrzebowy we Wschowie w  XVII wieku”
 • 2010   przygotowanie scenariusza do wystawy i aranżacja wystawy  w kościele  św. Mikołaja w Gniewie  pt. „Tajemnice krypty Radziwiłłów”.
 • 2010   opieka merytoryczna nad wystawą pt. „Kultura funeralna nowożytnego Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych”.
 • 2012   przygotowanie scenariusza i projektu ekspozycji muzealnej w kryptach  Archikatedry  pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu zatytułowanej: „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich”
 • 2012   przygotowanie scenariusza i aranżacja wystawy „Historia bydgoskich wodociągów”
 • 2012   przygotowanie ekspozycji szat grobowych i wyposażenia grobowego sióstr brygidek w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie

WYBÓR WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

A) KSIĄŻKI

2007
 1. Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, Toruń.
2008
 1. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń.
2011
 1. Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku, Toruń.
2012
 1. Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku, Toruń.

B) PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

MONOGRAFICZNE PRACE ZESPOŁOWE

1988
 1. Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa.
 • Drążkowska A., Grupa M., Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy zabytkom archeologicznym pod czas wykopalisk, s.13-46.
 • Drążkowska A., Grupa M., Ogólne zasady wydobywania i zabezpieczania zabytków ceramicznych, s. 63-68.
 • Drążkowska A., Grupa M., Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków szklanych,  s. 81-82.
 • Drążkowska A., Grupa M., Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków skórzanych i włókienniczych, s. 117-126.
 • Drążkowska A., Grupa M., Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków o złożonych strukturach surowcowych,   s. 127-128.

ARTYKUŁY:

2001
 1. Wybrane aspekty konserwacji przedmiotów z grobów oficerów polskich w Katyniu i Charkowie, [w:] Charków ? Katyń ? Twer. W sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, red. A. Kola, J. Szyling, Toruń, s. 145-155.
2005
 1. Prace konserwatorskie przeprowadzone na jedwabnym wamsie wydobytym w kościele św. Mikołaja w Toruniu, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 10, s. 97-103.
 2. Konserwacja XVII i XVIII-wiecznej dziecięcej odzieży grobowej, Ochrona Zabytków, R. 1/2005, s. 55-67.
2006
 1. Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonych na kamizelce wydobytej w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Brzozie, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, Zielona Góra, s. 20-23.
2007
 1. Problemy konserwacji elementów pasmanteryjnych wykonanych z nici metalowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria numizmatyczna i konserwatorska, nr 13, s. 131-141.
 2. XVII-wieczny czepek ze złotej nici wydobyty w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie. Analiza kostiumologiczna. Problemy konserwatorskie, [w:] Materiali i doslidžennija z archeologii Prikarpattja i Volini, t. 11, Lviv, s. 243–249.
2009
Drążkowska A., Grupa M.
 1. A Test on Carrying out re-conservation of leather artifacts using vacuum drying technique in low temperatures, (Próba przeprowadzenia rekonserwacji zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach) Sprawozdania Archeologiczne, t.. 61, s. 407-417.
2010
Drążkowska A.
 1. Conservation of textiles excavated from Polish officers’ collective graves in Katyń and Kharkiv (Russ. Kharkov), Fasciculi Archaeologiae Historicae, From Studies into Ancient Textiles and Clothing, s. 97-102.
 2. Preservation problems connected with mortuary wax-fat (adipocere) substance removing from textiles excavated in mass graves of Polish officers in Charkov (Problemy konserwatorskie związane z usuwaniem masy woskowo-tłuszczowej z tekstyliów wydobytych ze zbiorowych mogił polskich oficerów w Charkowie, Sprawozdania Archeologiczne, t. 62, s. 505-515.
2011
Drążkowska A., Grupa M., Płóciennik P.,  Rybka K., Szatkowski J., Zawadzka A.
 1. Using  vacuum drying in low temperatures technique for cultural heritage objects of leather conservation, Sprawozdania Archeologiczne, t. 63, s. 357-376.

 

C) PUBLIKACJE DOTYCZĄCE HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

MONOGRAFICZNE PRACE ZESPOŁOWE

2005

W poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika, red. J. Gąssowski, Pułtusk 2005.

 1. Dewocjonalia odnalezione we Fromborku,  s. 59-66.
 2. Jedwabna sukienka grobowa z połowy XVIII wieku odnaleziona we Fromborku, s. 59-66.

 

2006

In search for Nicholas Copernicus grave, red. J. Gąssowski, Pułtusk 2006.

 1. Devotional articles found in Frombork, s. 59-64.
 2. Silk burial dress from the mid-18th century found in Frombork,   s. 51-58.
2007

Pułtuskie osobliwości, red. A. Henrykowska, R. Lolo, Warszawa 2007.

 1. Jedwabne, XVIII-wieczne tekstylia wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. św. Józefa w Pułtusku,  s. 21-36.
 2. XVIII-wieczne guziki wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. św. Józefa w Pułtusku,  s. 53-62.
 3. Obuwie z połowy XVIII wieku wydobyte z krypty w kościele p.w. św. Józefa w Pułtuska, s. 37-50.
 4. Srebrna klamra od buta z połowy XVIII wieku wydobyta w kościele p.w. św. Józefa w Pułtuska,  s 13-20.

ARTYKUŁY:

2004
 1. 17th-18th century clothing from children's graves discovered in the church at Kostrzyn, on the Oder, Poland, [w:] Priceless invention of humanity textiles, red. W. Świętosławski, Acta Archaeologica Lodzieniesia, nr 50/1, Łódź, s. 167-169.
2005
 1. Western European fashion's influence on the clothing of Toruń's townsfolk, [in:] Archaeological Textiles, NESAT VII . Textiles Sypmosium in Edinburgh, 5th-7th May 1999, red. F. Pritchard, J. Wild, Oxford, s. 119-122.
 2. Wyposażenie XVII- i XVIII-wiecznych grobów dziecięcych zlokalizowanych w kościołach, [w:] Nekropolie. Kirkuty. Cmentarze, red. A. Łazanowski, Szczecin, s. 17-39.
2006
 1. Silk burial dress from the mid-18th century found in Frombork, [w:] The search for Nicholaus Copernicus's tomb, red. J. Gąssowski, Pułtusk, s. 51-58.
 2. Jedwabna odzież grobowa z XVII i XVIII wieku wydobyta w kościele p.w. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie (Ukraina), [w:] Materiali i doslidžennija z archeologii Prikarpattija i Volini, t. 10, Lviv, s. 239-246.
 3. Klamry od butów wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 11, s.69-72.
 4. Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 33, s. 209-217.
2007
 1. Poduszki jako element wyposażenia grobowego ?... świat już pożegnali, nie za umarłych, ale za śpiących trzeba (ich) mieć?, Funeralia Lednickie, spotkanie 9, s. 409-416.
 2. Późnośredniowieczne patynki z badań archeologicznych w Toruniu, Archaeologia Historica Polona, t. 17, s. 423-432.
 3. XVII-wieczny czepek ze złotej nici wydobyty w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie. Analiza kostiumologiczna. Problemy konserwatorskie, [w:] Materiali i doslidžennija z archeologii Prikarpattja i Volini, t. 11, Lviv, s. 243-249.
 4. Powijaki jako podstawowy element garderoby dziecięcej, [w:] Archeologia Gdańska, red. H. Paner, t. III, s. 135-141.
 5. Children's burial clothing from the of 17th and the beginning of 18th century excavated in Lublin (Poland), [w:] Archaeological Textiles, NESAT IX, Braunwald, 18?21 Mai 2005, red. A. Rast-Eicher, R.Windler, Ennenda, s. 166-170.
 6. Odzież wydobyta z krypt z kościoła św. Mikołaja w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 34, s. 247-257.
 7. Obuwie typu mule wydobyte na Starym Mieście w Toruniu, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 12, s. 71-76.
 8. O wykorzystaniu tkanin w XVII- i XVIII-wiecznych uroczystościach pogrzebowych, [w:] Rafał Gurowski. Szkice do XVIII-wiecznego portretu szlacheckiego, red. M. Małkus, K. Lutowski, Wschowa, s. 77-86.
2009
 1. Próba identyfikacji form średniowiecznych skórzanych toreb wydobytych w Toruniu na podstawie źródeł ikonograficznych [w:] Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, s. 113-122,
 2. Suknia Zofii Radomickiej z Ujejskich, wydobyta z krypt w kościele ewangelickim imienia Żłóbka Chrystusowego we Wschowie na tle mody odzieżowej i zwyczajów pogrzebowych w XVII wieku [w:] Ziemia Wschowska w czasach Starosty Hieronima Radomickiego, red. P. Klinta, M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa-Leszno, s. 73-80.
 3. Późnośredniowieczne skórzane obuwie wydobyte na Starym Mieście w Toruniu, Pomorania Antiqua, t. XXII, s. 233-250.
 4. Jedwabne obuwie wydobyte z krypt grobowych, Pomorania Antiqua,  t. XXII, s. 223-232.
 5. Jedwabne XVIII-wieczne dodatki do odzieży wydobyte w kościele p.w. św. Mikołaja w Gdańsku, [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin, s. 241-246.
 6. Siedemnasto- i osiemnastowieczne koronki dodatkiem do odzieży grobowej na podstawie wybranych przykładów pozyskanych w trakcie badań archeologicznych [w:] Kultura funeralna Ziemi Wschowskiej, red. P. Klinta, M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa 2010, s. 157-166.
2010
 1. Męska XVIII-wieczna domowa czapka z krypty kościoła św. Mikołaja w Łabiszynie,  Pomorania Antiqua, t. XXIII, s. 275-286.
 2.      Późnośredniowieczne obuwie skórzane z badań archeologicznych prowadzonych na Starym Mieście w Bydgoszczy, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 13, s. 17-25.
2011 
 1. Przedmioty z mogił polskich oficerów w Katyniu i Charkowie jako dowód zbrodni, zadanie konserwatorskie i relikwie narodu polskiego, [w:] zbiór studiów w 70. Rocznicę zbrodni katyńskiej. Charków-Katyń-Twer-Bykownia, red. A. Kola, J. Szyling, Toruń, s. 183-192.
Zmieniony: Piątek, 30 Maj 2014 09:35  

Używamy cookies i podobnych technologii tylko w celach obsługi serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze można zmienić te ustawienia.